Supplier's Information

Supplier name
Adress
Phone
Fax
E-mail
Cho Chen Industry Co., Ltd.¡@ 717No.35, Po An Rd., Sec 1, Jen Te Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan¡@ +886-6-2661557¡@ ¡@
info@chochen.com.tw
Ray Chung Acrylic Enterprise Co., Ltd.¡@ 852No. 261, Sec 3, Jeu Kuang Rd., Chia Ding, Kaohsiung Hsien, Taiwan¡@ +886-7-6900868¡@ ¡@
raychung@ms9.hinet.net
Yen Nan Acrylic Co., Ltd¡@ 71737, Kai Fa 4Rd., Pao An Tsun, Jen Te Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan¡@ +886-6-2660648¡@ ¡@
yennan2@ms26.hinet.net
Year Long Industrial Co., Ltd.¡@ 717No. 57 , Lane 315, Sec 1, Erh Jen Rd., Jen Te Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan¡@ +886-6-2663321¡@ ¡@
lucinda-sun@yearlong.com.tw
Hsin Hwa Chemical Co., Ltd¡@ 940No.1, Yung Hsiang Rd., Fang Liao Hsiang, Pintung Hsien, Taiwan¡@ +886-8-8667725¡@ ¡@
mike@hsinhwa.com
CT Acrylics Co., Ltd.¡@ 932No.392 , Ma Tzu Rd., Shin Yuan Hsiang, Ping Tung Hsien, Taiwan¡@ +886-8-8690699¡@ ¡@
ctacrylics@acrylicap.com